Đội ngũ

13/05/2021 Chi tiết
GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN KHỐI MẦM NON HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP

Khối Mầm non – Hệ thống Liên cấp Lômônôxốp luôn đặt chất lượng giáo dục và chăm sóc các con học sinh lên hàng đầu, do đó hệ thống ...

25/09/2020 Chi tiết
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÔMÔNÔXỐP – GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Đội ngũ giáo viên là yếu tố quan trọng và quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường.  100% giáo viên của trường Tiểu học ...

25/09/2020 Chi tiết
TRƯỜNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP TÂY HÀ NỘI – GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

Hiện nay (năm học 2020 – 2021) tổng số cán bộ của Nhà trường là 55 người, trong đó có 34 giáo viên. Nhà trường triển khai xây dựng đội ...

Đăng ký tư vấn

Vui lòng điền đầy đủ thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn !

Hệ thống liên cấp
LÔMÔNÔXỐP