Đội ngũ

28/09/2020 Chi tiết
TRƯỜNG MẦM NON LÔMÔNÔXỐP – GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Trường Mầm non Lômônôxốp luôn đặt chất lượng giáo dục là mục tiêu quan trọng hàng đầu. Chính vì vậy, Ban giám hiệu nhà trường hết sức ...

25/09/2020 Chi tiết
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÔMÔNÔXỐP – GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Đội ngũ giáo viên là yếu tố quan trọng và quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường.  100% giáo viên của trường Tiểu học ...

25/09/2020 Chi tiết
TRƯỜNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP TÂY HÀ NỘI – GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

Hiện nay (năm học 2020 – 2021) tổng số cán bộ của Nhà trường là 55 người, trong đó có 34 giáo viên. Nhà trường triển khai xây dựng đội ...

Đăng ký tư vấn

Vui lòng điền đầy đủ thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn !

Hệ thống liên cấp
LÔMÔNÔXỐP