doi-ngu

Đội ngũ

03/10/2023 Chi tiết
GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN CẤP THPT HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP

Cấp THPT – Hệ thống Liên cấp Lômônôxốp được xây dựng từ sự kế thừa và phát huy những giá trị, kinh nghiệm trong công tác giáo dục của ...

29/12/2021 Chi tiết
GIÁO VIÊN TRƯỜNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP TÂY HÀ NỘI ĐÓN ĐẦU XU THẾ CÔNG NGHỆ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Nằm trong xu thế vận dụng công nghệ vào công tác giảng dạy, giáo viên trường Liên cấp Lômônôxốp Tây Hà Nội đã vận dụng linh hoạt, sáng ...

29/11/2021 Chi tiết
HÀNH TRÌNH ĐẾN TRƯỜNG AN TOÀN CÙNG ĐỘI XE TUYẾN CỦA LOMOERS

Với mục đích phục vụ tốt nhất nhu cầu của các em học sinh và quý phụ huynh trong hành trình đưa Lomoers đến trường, hệ thống xe tuyến ...

22/11/2021 Chi tiết
ĐƠN VỊ CUNG CẤP SUẤT ĂN TẠI HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục, ổn định nề nếp sinh hoạt cho các bạn học sinh thì một trong những vấn đề được cả hệ thống ...

25/08/2021 Chi tiết
TRƯỜNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP TÂY HÀ NỘI – GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

Bước vào năm học 2022 – 2023, tổng số nhân sự của Nhà trường là 123 người, trong đó có 79 giáo viên. Nhà trường triển khai xây dựng đội ...

13/05/2021 Chi tiết
GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN CẤP MẦM NON HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP

Cấp Mầm non – Hệ thống Liên cấp Lômônôxốp luôn đặt chất lượng giáo dục và chăm sóc các con học sinh lên hàng đầu, do đó hệ thống ...

HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP

"Nurturing the future" - Nuôi dưỡng thế hệ tương lai

www.lomonoxop.vn