dong-phuc

Đồng phục

07/12/2020 Chi tiết
ĐỒNG PHỤC LOMOERS KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ

Đồng phục học sinh là nét đẹp truyền thống của mỗi mái trường không chỉ ở Việt Nam, mà ở hầu khắp các quốc gia. Nó mang ý nghĩa, giá ...

30/09/2020 Chi tiết
Đồng phục Lomoers khối Mầm non

Mỗi bộ đồng phục đều thể hiện bản sắc của trường. Đồng phục dành cho Lomoers khối Mầm non Hệ thống Liên cấp Lômônôxốp được kết hợp bởi ...

10/09/2020 Chi tiết
ĐỒNG PHỤC LOMOERS KHỐI TIỂU HỌC

Học sinh mặc đồng phục tới trường là thể hiện nét đẹp văn hóa học đường. Bộ đồng phục là tiếng nói, là hình ảnh, là bản sắc riêng của ...

HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP

"Nurturing the future" - Nuôi dưỡng thế hệ tương lai

www.lomonoxop.vn