truong-thpt-lomonoxop-tay-ha-noi-tuyen-sinh

Trường THPT Lômônôxôp Tây Hà Nội

15/04/2024 Chi tiết
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN VÀO 10

LINK ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN VÀO 10

27/03/2024 Chi tiết
THÔNG CÁO BÁO CHÍ ĐỔI TÊN TRƯỜNG THPT LMNX

THÔNG CÁO BÁO CHÍ ĐỔI TÊN TRƯỜNG THPT LMNX_23.3.2024

24/03/2024 Chi tiết
DỰ THẢO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 24-25

I. Mục đích yêu cầu  Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan. Đảm bảo ...

18/03/2024 Chi tiết
BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2023 – 2024

BACONGKHAI – Bieu mau 21 BC THUC HIEN BA CONG KHAI (2) BACONGKHAI – Bieu mau 10 (1) BACONGKHAI – Bieu mau 9 (1) ...

29/09/2023 Chi tiết
BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2023 – 2024

BACONGKHAI – Bieu mau 10 BACONGKHAI – Bieu mau 11 BACONGKHAI – Bieu mau 9 BC THUC HIEN BA CONG KHAI (1) BACONGKHAI ...

HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP

"Nurturing the future" - Nuôi dưỡng thế hệ tương lai

www.lomonoxop.vn