Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG HẠN NỘP
TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC Trường Tiểu học Lômônôxốp; Trường Tiểu học và THCS Lômônôxốp Tây Hà Nội; Trường THPT Lômônôxốp Tây Hà Nội 03 30/06/2024 Chi tiết
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THƯ VIỆN Trường THPT Lômônôxốp Tây Hà Nội 1 30/06/2024 Chi tiết
TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN KỸ NĂNG SỐNG CẤP TIỂU HỌC/ CẤP THCS/ CẤP THPT Trường Tiểu học Lômônôxốp; Trường Tiểu học và THCS Lômônôxốp Tây Hà Nội; Trường THPT Lômônôxốp Tây Hà Nội. 3 30/06/2024 Chi tiết
TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIN HỌC CẤP TIỂU HỌC/ CẤP THCS/ CẤP THPT Trường Tiểu học Lômônôxốp; Trường Tiểu học và THCS Lômônôxốp Tây Hà Nội; Trường THPT Lômônôxốp Tây Hà Nội. 3 30/06/2024 Chi tiết
TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG Trường Tiểu học và THCS Lômônôxốp Tây Hà Nội; Trường THPT Lômônôxốp Tây Hà Nội 02 30/06/2024 Chi tiết
TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MỸ THUẬT Trường Tiểu học Lômônôxốp; Trường Tiểu học và THCS Lômônôxốp Tây Hà Nội. 2 15/07/2024 Chi tiết

HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP

"Nurturing the future" - Nuôi dưỡng thế hệ tương lai

www.lomonoxop.vn