Chương trình đào tạo

16/12/2020 Chi tiết
TRƯỜNG MẦM NON LÔMÔNÔXỐP TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HOẠT ĐỘNG KIẾN TẬP: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP STEAM TRONG GiÁO DỤC MẦM NON.

TRƯỜNG MẦM NON LÔMÔNÔXỐP TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HOẠT ĐỘNG KIẾN TẬP: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP STEAM TRONG GiÁO DỤC MẦM NON. Kết thúc đợt tập ...

03/09/2020 Chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP

Chương trình tiếng Anh của Hệ thống Liên cấp Lômônôxốp được xây dựng với định hướng: Không chỉ đào ...

Đăng ký tư vấn

Vui lòng điền đầy đủ thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn !

Hệ thống liên cấp
LÔMÔNÔXỐP