tuyen-sinh

Tuyển Sinh

15/04/2024 Chi tiết
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN VÀO 10

LINK ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN VÀO 10

27/03/2024 Chi tiết
THÔNG CÁO BÁO CHÍ ĐỔI TÊN TRƯỜNG THPT LMNX

THÔNG CÁO BÁO CHÍ ĐỔI TÊN TRƯỜNG THPT LMNX_23.3.2024

24/03/2024 Chi tiết
DỰ THẢO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 24-25

I. Mục đích yêu cầu  Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan. Đảm bảo ...

18/03/2024 Chi tiết
BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2023 – 2024

BACONGKHAI – Bieu mau 21 BC THUC HIEN BA CONG KHAI (2) BACONGKHAI – Bieu mau 10 (1) BACONGKHAI – Bieu mau 9 (1) ...

18/12/2023 Chi tiết
TUYỂN SINH CLB ƯƠM MẦM – TIỀN TIỂU HỌC DÀNH CHO HỌC SINH CHUẨN BỊ VÀO LỚP 1

CƠ SỞ TIỂU HỌC LÔMÔNÔXỐP (Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) – Link đăng ký tuyển sinh: ...

30/11/2023 Chi tiết
KHÁM PHÁ CƠ SỞ VẬT CHẤT MỚI CỦA TRƯỜNG MẦM NON LÔMÔNÔXỐP NĂM HỌC 2023 – 2024

Cơ sở vật chất trường, lớp học là một trong những yếu tố có tính quyết định sự thành công trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. ...

29/09/2023 Chi tiết
BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2023 – 2024

BACONGKHAI – Bieu mau 10 BACONGKHAI – Bieu mau 11 BACONGKHAI – Bieu mau 9 BC THUC HIEN BA CONG KHAI (1) BACONGKHAI ...

HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP

"Nurturing the future" - Nuôi dưỡng thế hệ tương lai

www.lomonoxop.vn