THỰC ĐƠN TRẠI HÈ TỪ NGÀY 12/6/2023 ĐẾN NGÀY 12/7/2023

THỰC ĐƠN TRẠI HÈ TUẦN 1 TỪ NGÀY 12/6/2023 ĐẾN NGÀY 16/6/2023 

Tdth Trai He 12 16.6.23 1 Scaled

Tdth Trai He 12 16.6.23 2 Scaled

THỰC ĐƠN TRẠI HÈ TUẦN 2 TỪ NGÀY 19/6/2023 ĐẾN NGÀY 23/6/2023 

TĐth Trại Hè 19 23.6

TĐthlc 19 23

THỰC ĐƠN TRẠI HÈ TUẦN 3 TỪ NGÀY 26/6/2023 ĐẾN NGÀY 30/6/2023 

TĐth Trại Hè 26 30.6

Lc Tuan 3 1 1 1 Scaled

THỰC ĐƠN TRẠI HÈ TUẦN 4 TỪ NGÀY 03/7/2023 ĐẾN NGÀY 07/7/2023 

——————
HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP (MN-TH-THCS-THPT)
🌈 Nurturing The Future – Nuôi dưỡng thế hệ tương lai

HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP

"Nurturing the future" - Nuôi dưỡng thế hệ tương lai

www.lomonoxop.vn