ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CHỦ CHỐT TRƯỜNG TIỂU HỌC LÔMÔNÔXỐP

 

Cô Nguyễn Thị Thu Mai 

Hiệu trưởng

Cô Phạm Thị Thiếp

Phó Hiệu trưởng

Cô Lê Minh Chang

Phó Hiệu trưởng

Thầy Trịnh Huy Hoài Đức

Trợ lý chuyên môn

Cô Lê Thị Dung

Khối trưởng khối 5

Cô Hoàng Thị Huyền

Khối trưởng khối 3

Cô Phạm Thị Thu Thảo

Khối trưởng khối 2

Nguyễn Thị Hương Liên

Khối trưởng khối 1

Cô Lê Thị Thùy Dương

Thư ký Ban Giám hiệu

Cô Vũ Thị Thu Hoài

Khối trưởng tổ văn phòng

Cô Nguyễn Thị Huệ

Tổ trưởng tổ Bán trú

Cô Nguyễn Thanh Hà

Giáo viên

Cô Nguyễn Thị Luyến

Giáo viên

Cô Nguyễn Thị Thủy

Giáo viên

Cô Nguyễn Thị Thùy

Giáo viên

Cô Lê Thị Thanh

Giáo viên

Cô Lê Thị Thùy Nhung

Giáo viên

Cô Trần Thị Phương

Nhân viên bán trú

Đỗ Thị Lan

Nhân viên bán trú

 

HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP

"Nurturing the future" - Nuôi dưỡng thế hệ tương lai

www.lomonoxop.vn