DỰ THẢO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 24-25

I. Mục đích yêu cầu 

 1. Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan. Đảm bảo các học sinh đã tốt nghiệp THCS có nguyện vọng tiếp tục đi học tại nhà trường đều được đi học.
 2. Nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo năm học 2024 – 2025 của nhà trường.
 3. Học sinh dự tuyển đúng độ tuổi, có đầy đủ hồ sơ theo quy định.
 4. Tuyển sinh đủ 100% chỉ tiêu được giao.
 5. Bảo đảm đầy đủ điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị, thời gian, kinh phí phục vụ công tác tuyển sinh. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các công việc và lịch làm việc theo hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu năm học 2024– 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo

II. Nội dung 

 1. Chỉ tiêu dự kiến: 270 học sinh (6 lớp)
 2. Đối tượng, phương thức tuyển sinh 

a) Quy định chung: tuổi của HS vào học lớp 10 là 15 tuổi.

b) Một số trường hợp đặc biệt:

– HS đã được học vượt lớp ở các cấp học trước hoặc HS vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp THCS;

– HS là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với quy định;

– Các trường hợp khác xử lý theo quy định hoặc báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo để xem xét giải quyết.

 1. Điều kiện về cư trú

– Học sinh, bố hoặc mẹ của học sinh có xác nhận cư trú tại Hà Nội;

– Học sinh, bố hoặc mẹ của học sinh đã hoàn thành thủ tục xác nhận cư trú, có giấy hẹn nhận kết quả của công an các cấp;

 1. Phương thức tuyển sinh: 

Xét tuyển dựa trên 2 phương án:

Phương án 1: Xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp THCS;

Phương án 2: Xét tuyển dựa trên điểm xét tuyển của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.

Nhà trường tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:

Bước 1: Phụ huynh đăng ký tuyển sinh tại đường link: dangkytuyensinhtructuyen.lmnx

Bước 2: Nhà trường hướng dẫn Quý phụ huynh qua email và số điện thoại đã đăng ký để làm hồ sơ và thông báo kết quả.

 1. Dự kiến thời gian tuyển sinh: 

– Học sinh nộp đơn đăng ký xét tuyển từ ngày 01/6/2024 đến ngày 20/7/2024;

– Học sinh nộp Bằng tốt nghiệp THCS hay Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời từ ngày 01/6/2024 đến ngày 15/8/2024;

– Xác nhận nhập học cho học sinh theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 1. Hồ sơ nhập học 

– Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản phô tô công chứng bằng tốt nghiệp THCS hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THCS năm 2024;

– Học bạ trung học cơ sở (bản chính);

– Giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an các cấp;

– Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy cho phép được học vượt lớp, vào học sớm hoặc muộn so với quy định chung ở cấp học dưới (nếu có);

– 01 ảnh cỡ 3cm x 4cm (kiểu ảnh CMND, nền trắng, không đeo khăn quàng, mặt sau ảnh ghi họ tên, ngày sinh, nơi sinh).

III. Tổ chức thực hiện 

 1. Công khai Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 trên bảng tin và trên website của nhà trường để học sinh, nhân dân, ngành giáo dục đào tạo và xã hội được biết.
 2. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch tuyển sinh theo đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GDĐT và Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 của nhà trường.
 3. Hội đồng tuyển sinh nhà trường thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ các nhiệm vụ, quyền hạn được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giao cho.
 4. Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác tuyển sinh năm học 2024 – 2025
 5. Phân công nhiệm vụ
TT Lịch LV Nội dung công việc Phụ trách
1. 05/4/2024 Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 Bộ phận Truyền thông-tuyển sinh
2. 10/4/2024 Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh của nhà trường và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo Ban Giám hiệu
3. 29/02/2024 Nộp tới Sở Giáo dục và Đào tạo đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024-2025 của nhà trường Văn phòng nhà trường
4. 20/4/2024 Đề xuất nhân sự trình Sở Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 theo đúng quy định Ban Giám hiệu
5.   28/5/2024 – Tổ chức học tập Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường;

-Thông báo kế hoạch tuyển sinh trên địa bàn tuyển sinh;

– Niêm yết kế hoạch tuyển sinh (trên bảng tin nhà trường và website).

Hội đồng tuyển sinh

Trân trọng!

HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP

"Nurturing the future" - Nuôi dưỡng thế hệ tương lai

www.lomonoxop.vn