CHĂM SÓC VƯỜN RAU THỰC NGHIỆM

Những mầm rau mới nhú mầm ngày nào giờ đã xanh tốt lắm rồi. Tất cả đều nhờ vào sự chăm sóc hàng ngày của các bạn đấy.
Cảm ơn các bạn nha!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP

"Nurturing the future" - Nuôi dưỡng thế hệ tương lai

www.lomonoxop.vn