VINH DANH LOMOERS ƯU TÚ THÁNG 9

Năm học 2021 – 2022 của Lomoers bắt đầu bằng hình thức học trực tuyến, tuy có nhiều bỡ ngỡ nhưng với sự linh hoạt và chủ động trong học tập, các Lomoers đã nhanh chóng thích ứng để hoàn thành tốt chương trình học. Bên cạnh đó, các con học sinh tham gia sôi nổi, tích cực các hoạt động phong trào do nhà phát động.
Với sự nỗ lực đáng tự hào, các Lomoers tiêu biểu đã vinh dự được nhận danh hiệu “LOMOERS ƯU TÚ THÁNG 9”, đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho các con, đồng thời cũng là những “trái ngọt” đầu tiên trong năm học mới.
Hy vọng rằng, danh hiệu này sẽ là nguồn động lực để Lomoers toàn hệ thống Liên cấp Lômônôxốp phát huy tinh thần học tập tiến bộ và tiếp tục cố gắng phấn đấu trong những tháng tiếp theo.

Danh sách “LOMOERS ƯU TÚ THÁNG 9” – Trường Tiểu học Lômônôxốp

Lomoers ưu tú tháng 9 – Khối 1

Lomoers ưu tú tháng 9 – Khối 2

Lomoers ưu tú tháng 9 – Khối 3

Lomoers ưu tú tháng 9 – Khối 4

Lomoers ưu tú tháng 9 – Khối 5

Danh sách “LOMOERS ƯU TÚ THÁNG 9” – Trường Liên cấp Lômônôxốp Tây Hà Nội

Lomoers ưu tú tháng 9 – Khối 1

Lomoers ưu tú tháng 9 – Khối 2

Lomoers ưu tú tháng 9 – Khối 3

Lomoers ưu tú tháng 9 – Khối 4 và Khối 5

Lomoers ưu tú tháng 9 – Khối 6

Lomoers ưu tú tháng 9 – Khối 7 và Khối 8

——————–
HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP (MN-TH-THCS-THPT)
🌈 Nurturing The Future – Nuôi dưỡng thế hệ tương lai

HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP

"Nurturing the future" - Nuôi dưỡng thế hệ tương lai

www.lomonoxop.vn