THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC SINH KHỐI 7, 8 QUAY TRỞ LẠI HỌC TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG

Kính gửi Quý phụ huynh và học sinh khối lớp 7, 8!

Nhà trường xin thông báo về việc học sinh quay trở lại học trực tiếp tại trường, cụ thể tại tài liệu đính kèm.

– 100% phụ huynh học sinh khối lớp 7, 8 được yêu cầu thực hiện xác nhận hình thức ra về của học sinh theo link trực tuyến: KHỐI 7,8-XÁC NHẬN HÌNH THỨC RA VỀ (google.com) Thời gian thực hiện trước 18h00 ngày 06/02/2022;

– Mọi câu hỏi liên quan đến đăng ký xe tuyến và đăng ký hình thức ra về vui lòng liên hệ hotline 0912.696.525.

Kính đề nghị Quý phụ huynh phối hợp cùng Nhà trường thực hiện các quy định được hướng dẫn nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh học trực tiếp tại trường.

Trân trọng!

HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP

"Nurturing the future" - Nuôi dưỡng thế hệ tương lai

www.lomonoxop.vn