THÔNG BÁO V/v TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG DỊP NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2021

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, đặc biệt đã phát hiện các trường hợp mắc bệnh nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nên công tác phòng và chống bệnh dịch Covid-19 càng được nâng cao và chặt chẽ hơn trong dịp nghỉ tết Dương Lịch 2021. Hệ thống Liên cấp Lômônôxốp xin gửi đến toàn thể Giáo viên, nhân viên (GVNV), Phụ huynh học sinh và học sinh trong hệ thống các thông tin tuyên truyền phòng dịch Covid-19. Chi tiết vui lòng xem trong ảnh đính kèm bài viết dưới đây.

HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP

"Nurturing the future" - Nuôi dưỡng thế hệ tương lai

www.lomonoxop.vn