THÔNG BÁO: TẠM DỪNG NHẬN CHỈ TIÊU LỚP 5 VÀ HỆ CƠ BẢN CỦA LỚP 1, LỚP 2

Trường Liên cấp Lômônôxốp Tây Hà Nội xin trân trọng thông báo tới quý phụ huynh, nhà trường tạm dừng nhận chỉ tiêu tuyển sinh lớp 5 và Hệ cơ bản của lớp 1 và lớp 2. Quý phụ huynh đăng ký, vui lòng chờ. Nhà trường sẽ chủ động liên hệ hướng dẫn tới phụ huynh khi có chỉ tiêu. Với hệ Tiếng Anh Tăng cường của lớp 1 và lớp 2 nhà trường vẫn tiếp tục nhận đăng ký đến trước ngày 11/4/2021.

Trân trọng!

Đăng ký tư vấn

Vui lòng điền đầy đủ thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn !

Hệ thống liên cấp
LÔMÔNÔXỐP