THÔNG BÁO: TẠM DỪNG NHẬN CHỈ TIÊU HỆ CƠ BẢN CỦA KHỐI 1

Trường Liên cấp Lômônôxốp Tây Hà Nội xin trân trọng thông báo tới quý phụ huynh, nhà trường tạm dừng nhận chỉ tiêu tuyển sinh Hệ cơ bản của Khối 1. Quý phụ huynh đăng ký, vui lòng chờ. Nhà trường sẽ chủ động liên hệ hướng dẫn tới phụ huynh khi có chỉ tiêu. Với hệ Tiếng Anh Tăng cường nhà trường vẫn tiếp tục nhận đăng ký đến trước ngày 11/4/2021.

Trân trọng!

HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP

"Nurturing the future" - Nuôi dưỡng thế hệ tương lai

www.lomonoxop.vn