TB V/v triển khai học trực tuyến đối với học sinh CLB Ươm mầm

Kính gửi quý phụ huynh và học sinh Hệ thống Liên cấp Lômônôxốp.

Nhà trường xin gửi tới quý phụ huynh thông báo về việc triển khai học trực tuyến đối với học sinh Câu lạc bộ ” Ươm mầm tài năng Lômônôxốp – Little Lomoers 2022″

——————–
HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP (MN-TH-THCS-THPT)
🌈 Nurturing The Future – Nuôi dưỡng thế hệ tương lai

HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP

"Nurturing the future" - Nuôi dưỡng thế hệ tương lai

www.lomonoxop.vn