TB V/v ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN ĐẾN TRƯỜNG HỌC TRỰC TIẾP CỦA HỌC SINH CÁC KHỐI LỚP 1,2,3,4,5,6

Kính gửi quý phụ huynh và học sinh Hệ thống Liên cấp Lômônôxốp.

Nhà trường xin gửi tới quý phụ huynh thông báo về việc điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh các khối lớp 1,2,3,4,5,6

——————–
HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP (MN-TH-THCS-THPT)
🌈 Nurturing The Future – Nuôi dưỡng thế hệ tương lai

HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP

"Nurturing the future" - Nuôi dưỡng thế hệ tương lai

www.lomonoxop.vn