LOMOERS TRANH TÀI TẠI CUỘC THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT CẤP THÀNH PHỐ

Hôm nay (ngày 14/4/2021), kỳ thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Cấp Thành phố tại Trường Tiểu học Lômônôxốp đã diễn ra một cách nghiêm túc và công bằng với sự tham gia của 51 học sinh ưu tú từ khối 1 đến khối 4.
Trạng Nguyên Tiếng Việt là cuộc thi được tổ chức thường niên nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại các trường tiểu học trên toàn quốc, tạo điều kiện cho học sinh làm quen và sử dụng internet là một phương thức học tập, đồng thời tạo ra sân chơi trực tuyến về tiếng Việt để học sinh học tập, rèn luyện, phát triển ngôn ngữ, giúp học sinh thêm yêu tiếng Việt, hiểu rõ về địa lý, lịch sử, văn hóa, từ đó yêu quê hương đất nước, nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế.
Chúc mừng tất cả các con học sinh Lomoers yêu quý đã vượt qua kỳ thi một cách xuất sắc, mỗi bạn đều xứng đáng là một chiến binh tài giỏi và nỗ lực!

HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP

"Nurturing the future" - Nuôi dưỡng thế hệ tương lai

www.lomonoxop.vn