LOMOERS HỌC TẬP TỐT, RÈN LUYỆN CHĂM, NOI GƯƠNG ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ

Với mục đích tạo không khí thi đua sôi nổi, lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021), Liên đội trường Tiểu học Lômônôxốp đã tổ chức phong tào Lomoers học tập tốt, rèn luyện chăm, noi gương anh bộ độ Cụ Hồ.
Lomoers đã nhiệt tình hưởng ứng phong trào bằng cách tham gia các hoạt động rèn luyện tại gia đình: Thể dục thể thao, giúp đỡ cha mẹ công việc nhà, rèn luyện sức khỏe để phòng chống dịch bệnh.
Cũng trong chuỗi sự kiện chào mừng ngày 22/12, Lomoers đã được tìm hiểu về lịch sử hình thành và ý nghĩa của ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, qua đó giáo dục cho học sinh về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, lòng yêu nước và tinh thần tự tôn dân tộc.
Video tổng hợp các hoạt động hưởng ứng phong trào “Lomoers học tập tốt, rèn luyện chăm, noi gương anh bộ độ Cụ Hồ.”

HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP

"Nurturing the future" - Nuôi dưỡng thế hệ tương lai

www.lomonoxop.vn