HỘI NGHỊ CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2020-2021 & ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2020-2025

Nhằm phát huy quyền làm chủ và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên góp phần xây dựng đội ngũ nhân sự có đủ phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Sáng ngày 31 tháng 10 năm 2020, Trường Tiểu học Lômônôxốp đã tổ chức Hội nghị Cán bộ giáo viên, nhân viên năm học 2020 – 2021 với nội dung: Tổng kết năm học 2019 – 2020, thông qua bản dự thảo kế hoạch năm học 2020 – 2021. Cũng trong sáng nay, tập thể Cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường đã kết hợp tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kì 2020 – 2025.
Hội nghị Cán bộ giáo viên, nhân viên năm học 2020 – 2021 và Đại hội Công đoàn nhiệm kì 2020 – 2025 trường Tiểu học Lômônôxốp đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường càng hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình để ngày một hoàn thiện chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP

"Nurturing the future" - Nuôi dưỡng thế hệ tương lai

www.lomonoxop.vn