HỘI NGHỊ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP TÂY HÀ NỘI NĂM HỌC 2021-2022

Vào hồi 8h30, ngày 31 tháng 10 năm 2021, trường Liên cấp Lômônôxốp Tây Hà Nội đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2021-2022 bằng phương thức trực tuyến qua Zoom.

Hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2021– 2022 trường Liên cấp Lômônôxốp Tây Hà Nội diễn ra bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự Hội nghị có ông Đỗ Trí Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng chí Dương Ngọc Bảo – Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường. Đây là dịp để tập thể trường Liên cấp Lômônôxốp phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của người lao động, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Thông qua hội nghị, nhà trường phát động cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, nhà nước, ngành và địa phương phát động; trên cơ sở đánh giá kết quả các phong trào thi đua đã thực hiện, rút ra bài học, kinh nghiệm, có giải pháp để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong tình hình mới.

Hội nghị diễn ra sôi nổi với sự tham dự của đầy đủ cán bộ, giáo viên và nhân viên trường Liên cấp Lômônôxốp Tây Hà Nội

Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của nhân sự nhà trường. Mở đầu hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Bảo – Hiệu trưởng nhà trường thay mặt đoàn chủ tịch thông qua Báo cáo thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2020 – 2021, đồng thời đề ra nhiệm vụ, mục tiêu và những giải pháp cụ thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới.

Bên cạnh đó, nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đã đưa ra những ý kiến đóng góp, thảo luận sôi nổi về các giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 đồng thời đảm bảo được sự an toàn cho học sinh, đội ngũ cán bộ trong tình hình dịch Covid 19 đang có những diễn biến mới.

Nhiều ý kiến đóng góp của các cán bộ, giáo viên, nhân viên đã được đưa ra trong hội nghị.

Cũng trong hội nghị, Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động trong năm học 2019 – 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 – 2022. Bên cạnh đó, Hội nghị đã kiện toàn được Ban thanh tra nhân dân cho nhiệm kỳ mới.

Sau khi nghe các báo cáo, kế hoạch của đại diện Ban giám hiệu, Ban thanh tra nhân dân và Công đoàn về tình hình hoạt động, Chủ tịch Hội đồng quản trị – Ông Đỗ Trí Dũng cũng đã đưa ra các ý kiến đóng góp, bổ sung để hoàn thiện hơn các kế hoạch cho những giai đoạn tiếp theo của năm học

Hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2021 – 2022 của trường Liên cấp Lômônôxốp Tây Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng Nhà trường ngày một vững mạnh.

HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP

"Nurturing the future" - Nuôi dưỡng thế hệ tương lai

www.lomonoxop.vn