Hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Đưa môn sinh học trở nên gần gũi với Lomoers khối 6

Không bảng đen, không phấn trắng, cũng không bàn ghế, chỉ cần vở ghi và một cây bút viết nhưng đó lại là những tiết học giúp học sinh có được trải nghiệm thực tế tiếp xúc với thế giới quanh, học sinh hiểu bài và yêu thích môn học hơn.

Đó là một tiết hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn sinh học của các Lomoer lớp 6A2 – trường Liên cấp Lômônôxốp Tây Hà Nội.

Dưới sự hướng dẫn của cô giáo Nguyễn Tùng Lâm – giáo viên bộ môn sinh học, các con học sinh lớp 6A2 được chia thành 3 nhóm để quan sát thực tế các loại cây và hoa trong khuôn viên nhà trường.

Kết hợp những kiến thức lý thuyết đã học cùng với quan sát thực tế, các con học sinh đã hiểu rõ hơn về cơ quan sinh sản, cơ quan sinh dưỡng của thực vật, phân biệt được các bộ phận thân, lá, rễ, các dạng gân lá, các loại lá đơn, lá kép hay sự khác biệt giữa chồi ngọn và chồi nách của thực vật…từ đó các con học sinh có tư liệu để viết báo cáo về những kiến thức mình đã tích lũy được. Đây là những nội dung rất hữu ích, quan trọng trong chương trình Sinh học khối 6

Tạo điều kiện để học sinh quan sát thiên nhiên bằng phương pháp trực quan sinh động, đưa học sinh đến gần với môi trường thiên nhiên sẽ kích thích khả năng sáng tạo và phát huy tối đa các kỹ năng của học sinh gây hứng thú, sự tích cực học tập cho các em. 

Với hình thức tổ chức tiết học ngoài trời sẽ giúp học sinh tri giác trực tiếp đối tượng và ghi nhớ tốt, không phải tri giác gián tiếp qua các phương tiện dạy học. Các em có điều kiện gần gũi, hiểu biết về thiên nhiên, từ đó có ý thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống xung quanh. Đồng thời rèn luyện các kĩ năng quan sát, phát triển tư duy cụ thể. Mặt khác dạy học ngoài trời cũng bồi dưỡng cho học sinh tình cảm đối với thiên nhiên.

 

HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP

"Nurturing the future" - Nuôi dưỡng thế hệ tương lai

www.lomonoxop.vn