Đánh giá đúng tầm quan trọng các môn năng khiếu được dạy trong nhà trường

Trong thời đại ngày nay, giáo dục học sinh phát triển toàn diện Đức – Trí – Thể – Mỹ là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của giáo dục Việt Nam nói chung và chương trình giáo dục tại Hệ thống Liên cấp Lômônôxốp nói riêng.

Trên bước đường trưởng thành của mỗi học sinh, để trở thành người có đạo đức, nhân cách và kiến thức cần sự có tác động hài hòa các yếu tố bao gồm: gia đình, nhà trường, môi trường học tập và chương trình giáo dục. Các môn học được lựa chọn để đưa vào chương trình giáo dục đều có một vai trò quan trọng và tác động tích cực đến quá trình này.

Các môn học thể chất giúp học sinh khỏe về thể lực, lành mạnh về nhân cách, rèn luyện ý chí, lòng dũng cảm, lòng quyết tâm, sự tự tin, tính kiên trì và nhẫn nại, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể và  ý thức đồng đội.

Mỗi môn học đều có một vai trò riêng, môn Thể dục giúp học sinh có thêm thời gian vận động, nâng cao sức khỏe thể chất, trí lực và giáo dục ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân; môn Âm nhạc khơi dậy ở học sinh những cảm xúc tươi đẹp, truyền tải cảm xúc, nuôi dưỡng tâm hồn; môn Mỹ thuật giúp học sinh được dịp thỏa sức tưởng tượng, thế giới màu sắc sẽ giúp học sinh tự do sáng tạo và nhạy cảm hơn trước cái đẹp…

.Thông qua âm nhạc nói chung và hoạt động ca hát nói riêng góp phần nuôi dưỡng tâm hồn học sinh, rèn luyện sự tự tin, kỹ năng sân khấu và ươm mầm những ước mơ tươi đẹp.

Hãy thử tưởng tưởng, nếu trong thời gian biểu của học sinh không có những môn học này, các con sẽ cảm thấy việc học tập thật áp lực và khô khan. Vậy nên việc đan xen các tiết học cần sử dụng não bộ để tư duy bên cạnh những môn học thiên về vận động, giải phóng cơ thể, phát huy trí tưởng tưởng sẽ giúp cho học sinh tiếp thu bài tốt hơn và không bị áp lực căng thẳng đối với việc học.

Thực tế đã chứng minh, các môn học năng khiếu có tác động tích cực đến việc nuôi dưỡng những kỹ năng quan trọng mà một đứa trẻ cần có như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng xã hội, kỹ năng thể hiện bản thân và sáng tạo. Những kỹ năng này giúp học sinh bạo dạn, dễ dàng hòa đồng trong môi trường tập thể và thích nghi tốt với sự phát triển và biến đổi của thời cuộc.

 

HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP

"Nurturing the future" - Nuôi dưỡng thế hệ tương lai

www.lomonoxop.vn