BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH- CẦU NỐI GẮN KẾT GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ GIA ĐÌNH

Ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) trường Tiểu học Lômônôxốp được thành lập trong cuộc họp phụ huynh đầu năm hoc 2021-2022 với vai trò kết nối giữa nhà trường và gia đình, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Ban đại diện CMHS đã và đang tích cực phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban đại diện cha mẹ học sinh tại các lớp.

Từng thành viên trong Ban đại diện đều thường nắm bắt, lắng nghe ý kiến của các phụ huynh trao đổi về tình hình sinh hoạt, học tập của học sinh, những hoạt động của lớp, của trường… từ đó tổng hợp, trao đổi kịp thời với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường sau đó giải thích để tháo gỡ những băn khoăn của phụ huynh các lớp. 

Năm học 2021-2022 đã ghi dấu sự tin tưởng, đồng hành giữa nhà trường và ban đại diện phụ huynh học sinh. Một năm học với giai đoạn dịch bệnh khó khăn, nhưng cũng là lúc những chia sẻ, thấu hiểu giữa nhà trường và quý phụ huynh được thể hiện sâu sắc nhất.

Ban thường trực phụ huynh học sinh năm học 2021-2022

——————–
HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP (MN-TH-THCS-THPT)
🌈 Nurturing The Future – Nuôi dưỡng thế hệ tương lai

HỆ THỐNG LIÊN CẤP LÔMÔNÔXỐP

"Nurturing the future" - Nuôi dưỡng thế hệ tương lai

www.lomonoxop.vn